Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/camillagitz.dk/guitariet/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Støtteforeningen

Søgård Friskole blev oprettet 16.12.2002. Støtteforeningen blev oprettet den 20.1.2003

Bestyrelsen består af 5 personer, 2 suppleanter og 1 bestyrelsesmedlem fra friskolens bestyrelse. Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt i januar kvartalet. Støtteforeningens indtægter kommer via medlemskontingenter, fondsansøgninger, arrangementer som f.eks. sponsorcykelløb og frivilligt arbejde ved Kliple´ Mærken m.m. Der er i de forløbne år ydet økonomisk støtte til friskolens etablering, bålhytte, flagstang, projektor, lejrskoleophold, multibane, beachvolleybane, skolebus m.m. Støtteforeningen arbejdet ud fra mottoet: Mange bække små gør en stor å!

Friskolen blev blandt andet oprettet for, at…

  • der i nærområdet bevares en skole, der fortsat kan give elever en tryg og stabil hverdag.
  • bevare samlingspunktet i Søgård-området som en vigtig del for områdets beboere og det lokale foreningsliv.
  • sikre udvikling og fremskridt i hele området og gøre området til et attraktivt sted at bo.

Friskolen benyttes i fritiden af områdets beboere i løbet af året. Det er vigtigt at støtte op omkring friskolen for at sikre elever og ansatte en god hverdag i gode rammer og med gode tidssvarende undervisningsmidler. Det gøres bedste ved at støtte op omkring friskolens støtteforening.

Medlemskab koster 100,- kr. Årligt. Beløbet kan indbetales på  Kontonummer. 8065 134929