Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/camillagitz.dk/guitariet/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Om Skolen

Vi tager udgangspunkt i fællesskabet, historien og individet som nøglebegreber for skolen. Skoledagen skal være præget af individuelle hensyn, ansvarlighed samt helhed i tilværelsen og hverdagen.

Historien bag skolen
Hvad betyder friskole?
 • Tryghed, nærhed, fællesskab, engagement, humor og inddragelse af nærmiljøet
 • Styrkelse af leg, nysgerrighed og eksperimenteren
 • Læring, der er tilpasset den enkeltes niveau og sociale færdigheder
 • Kvalificeret undervisning med en god vekselvirkning mellem det boglige og praktisk/musiske.
 • Tidlig sprogstart
 • En anderledes hverdag
 • Små enheder
 • EDB som en naturlig ting i hverdagen
 • Skolefritidshjem
 • Tæt kontakt mellem skole og hjem
 • Medindflydelse på undervisningen
Priser og ind/udmeldelse
Betaling

Skolepengene udgør pr. måned:

 • Kr. 1.450,- for barn nr. 1
 • Kr. 1.100,- for barn nr. 2
 • Kr. 0,- for barn nr. 3, 4, 5, 6…

Priserne er inkl. fritidshjemsplads for 0.-3. årgang
Opkrævningen sker via PBS.

Indmeldelse

Læs mere om indmeldelse her.

Udmeldelse

Udmeldelse sker skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i en måned og afleveres til skolens kontor. Der betales skolepenge pr. påbegyndt måned

Evaluering
 • Eleverne testes jævnligt i hovedfagene. Det er med til at give lærerne et godt overblik over den enkeltes faglige standpunkt.
 • Der er halvårlige skole-hjem-samtaler (forår og efterår) mellem lærere, elever og forældre.
 • Der laves logbøger/skoleudtalelser over hver enkelt elev 2 gange årligt hhv. til jul og sommer.
 • Udover det almindelige forældretilsyn har skolen en certificeret tilsynsførende, der jævnligt kommer og er med i undervisningen for at sikre, at skolen lever op til gældende krav og regler. Den tilsynsførende aflægger beretning til den årlige generalforsamling, og beretningen ligger efterfølgende på skoleporten.
 • Prøve i 9. klasse