Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/camillagitz.dk/guitariet/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4698
Tilsyn | Søgård Friskole
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/camillagitz.dk/guitariet/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Tilsyn

Find skolen tilsynsrapporter herunder.

Tilsynsrapport for Søgård Friskole 2014 - 2015

Skolekode 519008

Tilsynsrapporten er udfærdiget i henhold til “Bekendtgørelsen om friskoler” § 9, hvor det fremgår at tilsynet bl.a. skal omfatte disse punkter:

  • elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk.
  • at skolens samlede undervisningstilbud står mål med hvad der kræves i folkeskolen.
  • vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
  • drøfte skolens undervisningsplaner med skolens ledelse.
  • at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske, med frihed og folkestyre.

Jeg har besøgt skolen 10 gange i det forløbne skoleår, hvor jeg har overværet undervisningen i hovedsagelig dansk, matematik, engelsk og tysk; men også fag som historie, musik, idræt og fysik er indgået i besøgene. Efter de nye regler om lidt længere skoledag er der dukket nye fag og timer op som f.eks. fordybelse, natur, mad, og design og det er en god måde at slutte en lang skoledag på, især for de mindste.

Dagen begynder for eleverne med 1. kvarters læsning, og det er en rolig måde at starte skoledagen på, samtidig med at det øver elevernes læsekundskaber, og giver dem lyst til at læse. Også dagens samling, hvor alle skolens elever mødes til sang og små foredrag og nyttige informationer, har jeg deltaget i og nydt.

I undervisningen møder jeg engagerede og velforberedte lærere og en god faglighed, der er med til at opfylde de mål og delmål der er i “Fælles mål”.

Jeg møder nysgerrige og interesserede elever, der for det meste er gode til at koncentrere sig om opgaverne. Skolen er med fagligt, med tidlig start på fremmedsprogsundervisning, og en del projektundervisning, der giver en vis sammenhæng mellem fagene. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, differentieret undervisning, gruppeopgaver og selvstændige opgaver. Skolen er god til at tage sig af alle elever og rumme deres forskelligheder.

Så jeg vurderer at skolens undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, fuldt ud står mål med hvad man almindeligvis kræver i folkeskolen.

Mange materialer der bruges i skolen er grundmaterialer fra forlagene, der jo selvfølgelig følger målene i “Fælles mål”. Derudover er PC eller iPad et materiale, der bruges mere og mere, og er blevet en integreret del af undervisningen, både til at finde opgaver, der efterhånden er udmærkede, men også til at finde informationer, hvor der næsten ingen grænser er. Derfor er det også vigtigt at lære eleverne at bedømme rigtigheden og nok også vigtigheden af alt det man finder på nettet. Der

bruges mange spil og hjemmelavede materialer, og det er med til at gøre undervisningen mere interessant og kan tilpasses den enkelte elev.

Så jeg vurderer at det anvendte undervisningsmateriale har den nødvendige faglige og pædagogiske kvalitet.

Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, og udvikle elevernes kendskab til grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. I skolens profil kan man læse at der lægges vægt på fællesskab, livsduelighed, medansvar for egen læring, at følge sociale spilleregler og empati for bare at nævne nogle. Hvis det lykkes at give eleverne disse filantropiske egenskaber er man jo nået et godt stykke hen ad vejen. Igen i år vil jeg nævne grundlovsmødet med taler af lokale politikere, jeg håber det bliver en årlig tradition. En lejrskole til København med besøg på demokratiets højborg, Christiansborg, med besøg i Folketinget, og også besøg hos Islamisk trossamfund med foredrag, er med til at forberede eleverne til det samfund som vi har i Danmark i dag.

Til at fortælle om skolen og de ting der sker, har vi Skoleporten, der fortæller mange nyttige og faktuelle ting, og er skolens ansigt udadtil, derfor er det vigtigt, den er opdateret med de nyeste informationer og nyheder. Billeder og oplysning om ting der er foregået på skolen, som f.eks. teater, faguger, nye materialer m.m. er efterhånden overtaget af skolens facebookside, hvor der næsten ugentligt dukker billeder op af skolens elever i forskellige situationer. God reklame udadtil. Pressen er også en god åbning til omverdenen, og der har Søgård Friskole også været nævnt nogle gange i det forløbne år.

Ud fra det jeg har overværet, er det min vurdering, at skolens undervisning og undervisningsmaterialer lever op til friskolelovens krav.